Biuletyn VAT nr 11 / 2018 z 2018-11-20

dodaj do notatnika < [22 / 22] >

VAT W BRANŻACH

Czy trzeba naliczyć VAT przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności

Od dłuższego czasu można zaobserwować spór, czy opłaty należne samorządom z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego podlegają opodatkowaniu VAT. W rozstrzygnięciach organów podatkowych i większości sądów dominuje pogląd, że czynność ta podlega VAT, gdy użytkowanie wieczyste zostało ustanowione po 30 kwietnia 2004 r. Dotyczy to również przekształceń, które nastapią z mocy ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r.