Biuletyn VAT nr 11 / 2018 z 2018-11-20

dodaj do notatnika < [9 / 22] >

TRANSAKCJE KRAJOWE

Czy wszystkie faktury muszą być opłacone, aby uzyskać zwrot w terminie 25 dni

PROBLEM Rozliczamy VAT kwartalnie. Chcemy wystąpić o zwrot w terminie 25 dni. Czy VAT do zwrotu może być tylko z faktur zapłaconych przelewem? Co z kompensatami? Czy należy złożyć potwierdzenie przelewów na kwotę tego zwrotu VAT? Czy czekamy na wezwanie urzędu? RADA Sposób rozliczenia (kwartalny lub miesięczny) nie ma