Biuletyn VAT nr 11 / 2018 z 2018-11-20

dodaj do notatnika < [2 / 22] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Opłaty na rzecz organizacji zarządzających prawami autorskimi bez VAT – interpretacja ogólna MF

Opłaty wnoszone przez przedsiębiorców na rzecz organizacji zarządzających prawami autorskimi nie stanowią wynagrodzenia za usługi podlegające VAT. Dlatego organizacje te nie powinny ich dokumentować fakturami. Rozliczenia za okresy, kiedy zgodnie z wyjaśnieniami MF organizacje naliczały VAT, mogą być korygowane, ale organizacje nie muszą tego robić. To jest ich wybór. Przedsiębiorca, który nie otrzyma faktury korygującej, nie musi sam dokonywać korekty odliczonego VAT. Potwierdził to Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 12 października 2018 r. (sygn. PT3.8101.2.2018).