Biuletyn VAT nr 11 / 2018 z 2018-11-20

dodaj do notatnika < [20 / 22] >

VAT W BRANŻACH

Jak rozliczać faktury korygujące dotyczące opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

PROBLEM Gminna jednostka budżetowa jest domem pomocy społecznej. W przypadku osób kierowanych do jednostki na podstawie decyzji administracyjnych jednostka wystawia (w imieniu macierzystej gminy) faktury ze stawką „ZW”. Zdarza się, że w związku ze zmianą sytuacji materialnej uczestnika i jego rodziny wydawane są decyzje zmieniające