Biuletyn VAT nr 1 / 2015 z 2015-01-05

dodaj do notatnika < [10 / 27] >

NAJNOWSZE INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO

Czy wpłaty wnoszone przez mieszkańców na rzecz gminy w związku z usuwaniem azbestu są opodatkowane VAT

Wpłaty dokonywane na rzecz gminy przez jej mieszkańców w związku z uczestnictwem w projekcie polegającym na usuwaniu azbestu stanowią wynagrodzenie za wykonanie przez gminę usługi w tym zakresie. Usługi te jako sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 39.00.14.0 "Usługi związane z odkażaniem budynków" podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną 8%.Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 listopada 2014 r. (sygn. IPTPP4/443-576/14-4/UNR).