Biuletyn VAT nr 1 / 2015 z 2015-01-05

dodaj do notatnika < [1 / 2] >

Przewodnik po zmianach

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2014/2015

(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662)* *Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o VAT wprowadzone od 1 stycznia 2015 r.: - ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171), - ustawą z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy