Biuletyn VAT nr 3 / 2015 z 2015-03-05

dodaj do notatnika < [8 / 29] >

NAJNOWSZE INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO

Czy można odliczyć VAT z faktury, na której zamiast adresu siedziby podano adres oddziału

Podatnik nie straci prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury otrzymanej od kontrahenta z tytułu nabycia towarów i usług, a także dokumentującej dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru czy usługi, w której treści wpisano adres jego oddziału bez adresu jego siedziby. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 stycznia 2015 r. (sygn. IBPP3/443-1287/14/AŚ) czytamy: