Biuletyn VAT nr 3 / 2015 z 2015-03-05

dodaj do notatnika < [12 / 29] >

NAJNOWSZE INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO

Czy obowiązek podatkowy na koniec miesiąca można ustalać tylko dla dostaw i usług ciągłych

Usługi ciągłe i okresowe należy uznać za wykonane z końcem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia. Artykuł 19a ust. 3 ustawy nie ma zastosowania tylko do usług ciągłych. Rozstrzygająca jest wola kontrahentów, którzy umówili się na rozliczenie w okresach rozliczeniowych. Ustalenie okresu rozliczeniowego zależy od stron umowy. Przepisy ustawy o VAT nie zdefiniowały okresu rozliczeniowego oraz nie określiły co do długości, że mają to być okresy równe. W wyroku WSA w Łodzi z 3 grudnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Łd 1077/14) czytamy: