Biuletyn VAT nr 3 / 2015 z 2015-03-05

dodaj do notatnika < [13 / 29] >

NAJNOWSZE INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO

Pracodawca może odliczyć 100% VAT od eksploatacji samochodu służbowego, którym pracownik jeździ do domu

Pracodawca, który ze względu na specyfikę wykonywanych przez pracowników obowiązków umożliwia im dojazdy służbowym samochodem z pracy do domu i z powrotem, może odliczyć VAT od ich zakupu i eksploatacji w pełnej wysokości. W takim przypadku musi zapewnić procedury mające na celu wyeliminowanie możliwości wykorzystywania tych samochodów do celów prywatnych. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt I SA/Kr 1834/14).