Biuletyn VAT nr 3 / 2015 z 2015-03-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Dodatek specjalny

Kiedy naliczamy VAT - kary umowne, odszkodowania, kaucje gwarancyjne, obciążanie dodatkowymi kosztami

VAT objęte są te czynności, które można uznać za odpłatne, jeśli zostały wykonane przez podatnika VAT w ramach umowy. Problem w tym, że niekiedy trudno jednoznacznie stwierdzić, czy w danych okolicznościach otrzymana lub należna od dłużnika opłata (np. z tytułu kary umownej, odszkodowania czy zwrotu kosztów) pozostaje poza zakresem VAT, czy też stanowi "fragment" świadczonej usługi zasadniczej opodatkowany na zasadach właściwych dla tej usługi.