Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [1 / 25] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

W których urzędach po reformie KAS będziemy załatwiać sprawy w zakresie VAT od importu i akcyzy

Od 1 marca 2017 r. wraz z utworzeniem KAS zniesiono m.in. urzędy celne, izby celne i urzędy kontroli skarbowej. To one dotychczas zajmowały się akcyzą i VAT od importu. W ramach tej reformy dokonano poważnych zmian w strukturze organów podatkowych i celnych, tworząc inną strukturę i siatkę nowych organów oraz rozdzielając między nich część dotychczasowych kompetencji merytorycznych. Większa część zadań została przeniesiona do urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej.