Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [5 / 25] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej powoduje wykreślenie z rejestru podatników VAT?

Podatnik zarabia sezonowo. Po końcu sezonu (około kwietnia) chce zawiesić działalność gospodarczą aż do grudnia. Jakie to będzie miało konsekwencje dla rozliczeń VAT? Według obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. przepisów przedsiębiorca, który zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 miesięcy, podlega z urzędu wykreśleniu z rejestru podatników VAT. Jeśli jednak po okresie zawieszenia podatnik wznowi działalność, to zostanie ponownie zarejestrowany, i to dokładnie z takim statusem, jaki miał przed wykreśleniem go z rejestru. A to oznacza, że...