Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [8 / 25] >

AKTUALNOŚCI

Deklaracje INTRASTAT w 2017 r.

Od 4 lutego 2017 r. obowiązuje rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie progu badań statystycznych statystyki publicznej, które m.in. podwyższa progi statystyczne dla INTRASTAT-u. Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły w 2016 r. statystyczny próg podstawowy o wartości 3 000 000 zł w przywozie lub 2 000 000 zł w wywozie albo przekroczą ten próg w 2017 r., są obowiązane do podawania określonych danych w deklaracji INTRASTAT dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony. Podmioty, których obroty...