Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [9 / 25] >

AKTUALNOŚCI

Nowe wersje pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 oraz zawiadomienia OPO-1

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy wprowadzające Krajową Administrację Skarbową. Reforma KAS wprowadza wiele zmian w dotychczasowej strukturze organów skarbowych i celnych. Zmiany polegają m.in. na powołaniu Służby Celno-Skarbowej, która przejmie zadania Służby Celnej i organów kontroli skarbowej. W związku ze zmianami od