Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [12 / 25] >

AKTUALNOŚCI

Nowe stanowisko MF w sprawach rozliczeń VAT

Do 28 lutego 2017 r. Minister Finansów mógł z urzędu zmieniać interpretacje indywidualne wydane przez upoważnionych dyrektorów izb skarbowych. Od 1 marca 2017 r. w związku z reformą administracji uprawnienia te otrzymał Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Wynika to z faktu, że takie interpretacje wydaje po zmianach Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej. Przedstawiamy interpretacje zmieniające w sprawach VAT, wydane jeszcze przed reformą KAS.