Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [14 / 25] >

TRANSAKCJE KRAJOWE

Czy wierzyciel może skorzystać z ulgi na złe długi, jeśli dłużnik zawiesił dzielność gospodarczą

Mam nieuregulowaną wierzytelność przysługującą mi od jednego z kontrahentów. Zamierzam w stosunku do niej skorzystać z ulgi na złe długi. Dowiedziałem się, że kontrahent, wobec którego przysługuje mi wierzytelność, zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. Czy mimo to mogę skorzystać z ulgi na złe długi?