Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [15 / 25] >

TRANSAKCJE KRAJOWE

Czy świadczący usługi doradztwa prawnego przez Internet musi posiadać kasę rejestrującą

PROBLEM Od dwóch lat prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego przez Internet. Moimi klientami są m.in. osoby prywatne. Czy mam obowiązek ewidencjonowania tych usług na kasie rejestrującej? RADA Od 1 stycznia 2017 r. jest Pani zwolniona z obowiązku ewidencjonowania świadczonych na rzecz osób prywatnych usług doradztwa prawnego przez Internet (o ile spełnia Pani określone warunki). W konsekwencji nie musi Pani posiadać kasy rejestrującej. Inaczej jednak było do końca 2016 r. Wówczas taki obowiązek ciążył na podatnikach prowadzących...