Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [16 / 25] >

TRANSAKCJE KRAJOWE

Czy dostawca towarów wrażliwych musi się rozliczać za okresy miesięczne

PROBLEM Mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową dokonuje dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Czy jeżeli utraci prawo do składania deklaracji kwartalnych, będzie mógł pozostać przy metodzie kasowej? Czy ma o tym fakcie zawiadomić urząd skarbowy? I od kiedy ewentualnie ma się rozliczać miesięcznie? RADA Mały podatnik, który utraci prawo do składania deklaracji kwartalnych ze względu na dokonywanie dostaw towarów wrażliwych, nadal może stosować metodę kasową. W takim przypadku, stosując metodę kasową, mały podatnik składa...