Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [19 / 25] >

TRANSAKCJE KRAJOWE

Czy pokrycie faktury wkładem rzeczowym pozbawia prawa do ubiegania się o przyspieszony zwrot VAT

PROBLEM Podatnik wnosi o przyspieszony, 25-dniowy termin zwrotu VAT. Jedna z faktur, dotycząca okresu objętego zwrotem, nie została opłacona w gotówce, lecz pokryta wkładem rzeczowym. Czy w tej sytuacji podatnik ma prawo do przyspieszonego zwrotu VAT? RADA Okoliczność, że jedna z faktur została pokryta wkładem rzeczowym, nie spowoduje, iż podatnik nie będzie mógł wystąpić z wnioskiem o skrócenie terminu zwrotu do 25 dni. Musi on jednak pamiętać, że łączna kwota należności wynikających z uwzględnionych w deklaracji VAT faktur zakupowych, które...