Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [22 / 25] >

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE

Kiedy rozliczyć import usług, jeśli faktura została wystawiona przed wykonaniem usługi

Podatnicy, u których dochodzi do importu usług, niejednokrotnie otrzymują faktury dokumentujące nabywane usługi przed ich wykonaniem. Powoduje to wątpliwości, kiedy powstał moment rozliczenia importu usług oraz jaki jest właściwy dla celów VAT kurs przeliczeniowy.