Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [22 / 25] >

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE

Kiedy rozliczyć import usług, jeśli faktura została wystawiona przed wykonaniem usługi

Podatnicy, u których dochodzi do importu usług, niejednokrotnie otrzymują faktury dokumentujące nabywane usługi przed ich wykonaniem. Powoduje to wątpliwości, kiedy powstał moment rozliczenia importu usług oraz jaki jest właściwy dla celów VAT kurs przeliczeniowy. Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (art. 2 pkt 9 ustawy o VAT). Import usług nabywca ma obowiązek rozliczyć w Polsce, gdy (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT): ● posiada siedzibę działalności...