Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [25 / 25] >

VAT W BRANŻACH

Czy w przypadku płatności gotówką trzeba stosować mechanizm odwrotnego obciążenia

PROBLEM Świadczę usługi budowlane (wykonywanie konstrukcji dachowych). Czy jeśli wystawię za nie fakturę płatną gotówką, to też muszę stosować odwrócony VAT? RADA Forma płatności (w tym okoliczność, że płatność następuje w gotówce) nie ma znaczenia w przypadku stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczenia usług stanowiących roboty budowlane. W konsekwencji, gdy są spełnione standardowe warunki stosowania tego mechanizmu do świadczenia usług stanowiących roboty budowlane, ma on zastosowanie również wtedy, gdy płatność otrzymuje Pan w gotówce. UZASADNIENIE Od 1 stycznia 2017 r....