Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Dodatek specjalny

Transakcje zagraniczne – zakupy i dostawy towarów

Od rozliczenia za styczeń 2017 r. podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE składają wyłącznie miesięczne i w formie elektronicznej informacje podsumowujące. Obostrzone zostały również zasady rozliczeń WNT. Łatwiej utracić status podatnika VAT UE. Natomiast od 1 marca 2017 r. w związku z reformą administracji podatkowej zmieniają się zasady rozliczeń importu towarów. 1. Dostawy zagraniczne Gdy sprzedawane towary są dostarczane za granicę, zasady ich rozliczeń ulegają zmianie. W zależności od tego, czy krajem docelowym jest państwo UE, czy towar jest dostarczany...