Biuletyn VAT nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [24 / 28] >

Transakcje zagraniczne

Gdzie są opodatkowane usługi pozyskiwania personelu świadczone dla zagranicznej firmy

Problem Polska firma świadczy usługi pozyskiwania personelu dla niemieckiej firmy. Osoby będą zatrudnione na terenie Niemiec oraz Austrii. W przypadku niektórych klientów świadczymy także usługę organizacji podróży do wskazanego przez klienta miejsca pracy. Za świadczoną usługę otrzymujemy wynagrodzenie prowizyjne. Gdzie należy opodatkować tę usługę i jak ją rozliczyć? Rada Świadczenie usług pozyskiwania personelu podlega opodatkowaniu w Niemczech. Polska firma powinna wykazywać usługi w poz. 11 i 12 deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz w części E. informacji podsumowującej VAT-UE. Usługi te powinny być...