Biuletyn VAT nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [3 / 28] >

O tym musisz wiedzieć

Kiedy urząd będzie mógł zablokować rachunek bankowy podatnika

Resort finansów w związku z walką z wyłudzeniami podatków, w szczególności VAT, zamierza wprowadzić kolejną instytucję, która mu to ułatwi. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł wystąpić do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z pisemnym żądaniem blokady rachunku podatnika. Blokada będzie mogła nastąpić na 72 godziny, lecz będzie mogła być przedłużona maksymalnie do trzech miesięcy. Zasady blokady rachunków bankowych podatników wprowadzi do Ordynacji podatkowej projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych. Projekt...