Biuletyn VAT nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [4 / 28] >

O tym musisz wiedzieć

Jak zmieniły się zasady rozliczeń akcyzy od alkoholu skażonego

Uchwalone 7 kwietnia 2017 r. zmiany w ustawie o podatku akcyzowym spowodowały duże zmiany dla branż, które w swojej produkcji używają alkoholu skażonego. Podmiot, który będzie chciał nabyć całkowicie skażony alkohol etylowy wewnątrz Unii Europejskiej, będzie musiał zarejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego oraz zgłosić jego planowane nabycie do naczelnika urzędu skarbowego. Możliwość zwolnienia z akcyzy będzie ograniczona zasadniczo do przywożonych alkoholi skażonych wyłącznie „euroskażalnikiem”, a dodatkowo wprowadzono również rejestr krajowych odbiorców alkoholu skażonego i niektórych wyrobów z zawartością alkoholu....