Biuletyn VAT nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [10 / 28] >

Transakcje krajowe

Kiedy można refakturować koszty mediów związanych z wynajmem lokali użytkowych

Przedsiębiorcy świadczący usługi najmu nieruchomości z reguły decydują się na przenoszenie kosztów mediów na najemcę w formie refakturowania. Prawo odrębnego rozliczania mediów, niezależnie od usługi głównej, czyli usługi najmu lokalu, nie zawsze jest jednak oczywiste. Przyjęcie właściwej formy rozliczeń wpływa natomiast istotnie na prawidłowe opodatkowanie realizowanych czynności. Uznanie kosztów mediów za element usługi głównej skutkuje bowiem obowiązkiem łącznego opodatkowania, według stawki właściwej dla usługi najmu. Z kolei odrębne rozliczanie mediów poprzez ich refakturowanie umożliwia zastosowanie stawki przewidzianej dla danej usługi....