Biuletyn VAT nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [7 / 28] >

O to pytają księgowi

Kiedy podwykonawstwo robót budowlanych powoduje obowiązek stosowania odwrotnego obciążenia?

Generalny wykonawca na zlecenie inwestora buduje kamienicę. Wykonanie robót hydraulicznych generalny wykonawca zleca innej firmie. Czy ta firma powinna się opodatkować zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia? Tak! Tylko gdy usługa budowlana jest świadczona bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy (w omawianym przypadku generalny wykonawca inwestycji realizuje ją na zlecenie inwestora), mamy do czynienia z usługami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, co oznacza, że nie stosuje się do nich mechanizmu odwróconego obciążenia. Każde następne zlecenie wykonane na rzecz generalnego wykonawcy traktujemy jako podwykonawstwo opodatkowane...