Biuletyn VAT nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [15 / 28] >

Transakcje krajowe

Czy wniesienie aportem spółdzielczego prawa do lokalu może korzystać ze zwolnienia z VAT

Problem Spółka z o.o. zamierza w najbliższym czasie wnieść aportem do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Przedmiot wkładu nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego do spółki stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki 23%? Lokal został wniesiony tytułem aportu do naszej spółki w 2009 r. Otrzymaliśmy fakturę z naliczonym VAT. W trakcie użytkowania...