Biuletyn VAT nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [8 / 28] >

Aktualności

Przegląd najnowszych interpretacji w sprawach VAT

Lp. Czego dotyczy Fragment interpretacji 1. Wykonanie kompleksowej usługi wznoszenia budynków jako podwykonawca wraz z dostawą materiałów Całe świadczenie należy sklasyfikować jako usługę budowlaną. Dla klienta ważny jest ostateczny efekt, jakim jest wykonanie usługi. Dlatego gdy wykonuje je podwykonawca, powinno mieć zastosowanie odwrotne obciążenie. W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 kwietnia 2017 r. (sygn. 1061-IPTPP2.4512.64.2017.2.KW) czytamy: Mając zatem na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy wskazać, że skoro Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT...