Biuletyn VAT nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [2 / 28] >

O tym musisz wiedzieć

System monitorowania drogowego przewozu towarów objętych VAT i akcyzą

Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która weszła w życie 18 kwietnia 2017 r., przewiduje nałożenie na podmioty przewożące tzw. towary wrażliwe na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz obowiązku uzupełniania i aktualizacji takiego zgłoszenia. Tym systemem objęte są transakcje podlegające VAT, których przedmiotem są wyroby akcyzowe. Regulacje mają uszczelnić system podatkowy i pomóc w ujawnianiu przedsiębiorców wyłudzających i unikających płacenia VAT, przy zapewnieniu ochrony rzetelnym...