Biuletyn VAT nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [11 / 22] >

Transakcje krajowe

Czy rozpoczynając na nowo działalność, można ponownie skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej

Problem Podatnik (osoba fizyczna) zlikwidował działalność w grudniu 2016 r. Miał kasę fiskalną, ale po likwidacji działalności oddał ulgę. Teraz znowu rozpoczyna działalność i znowu ma kasę. Czy ponownie należy mu się ulga? Rada Zdaniem organów podatkowych osobie fizycznej, która zlikwidowała i ponownie rozpoczęła działalność gospodarczą, ulga na zakup kasy rejestrującej ponownie nie przysługuje. Szczegóły w uzasadnieniu. Uzasadnienie Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego...