Biuletyn VAT nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [21 / 22] >

VAT w branżach

Czy spółdzielnia mieszkaniowa powinna uwzględniać niepodlegający odliczeniu VAT na fakturach obciążeniowych ze stawką „ZW”

Problem Wspólnota mieszkaniowa otrzymała fakturę ze spółdzielni mieszkaniowej za utrzymanie mienia. W treści faktury jest zapis, że przedmiotem jest utrzymanie mienia, oraz został wskazany art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT. Do faktury załączono kserokopię faktury za energię elektryczną (oświetlenie wspólnych placów) oraz