Biuletyn VAT nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [12 / 22] >

Transakcje krajowe

Jakie są zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Jednym z warunków odliczania 100% VAT od wydatków samochodowych jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów. Błędy w ewidencji lub nieprawidłowe jej prowadzenie mogą spowodować, że podatnik utraci prawo do 50% odliczonego VAT.   Z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony przysługuje wtedy, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do działalności...