Biuletyn VAT nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Kasy rejestrujące 2017

Kasy rejestrujące 2017

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej 1. Czy odpłatne przekazywanie pakietów medycznych osobom samozatrudnionym jest zwolnione z ewidencji w kasie rejestrującej Podatnik jest zwolniony z obowiązku ewidencji w kasie rejestrującej odpłatnego przekazania pakietów medycznych osobom samozatrudnionym, jeżeli zapłata od tych osób zostanie w całości przekazana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na jego rachunek bankowy. Stanowisko takie zajął w piśmie z 11 kwietnia 2017 r. (sygn. 2461-IBPP3.4512.26.2017.2.ASz) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który stwierdził, że: (…) za świadczone...