Biuletyn VAT nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [7 / 22] >

Aktualności

VAT – przegląd najnowszych orzeczeń

Lp. Czego dotyczyła sprawa Stanowisko sądu 1. Ewidencja przebiegu pojazdów Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów nie narusza przepisów dyrektywy. W wyroku NSA z 6 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I FSK 1259/15) czytamy: Nadto stosownie do postanowień art. 242 dyrektywy 112 każdy podatnik prowadzi