Biuletyn VAT nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [7 / 22] >

Aktualności

VAT – przegląd najnowszych orzeczeń

Lp. Czego dotyczyła sprawa Stanowisko sądu 1. Ewidencja przebiegu pojazdów Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów nie narusza przepisów dyrektywy. W wyroku NSA z 6 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I FSK 1259/15) czytamy: Nadto stosownie do postanowień art. 242 dyrektywy 112 każdy podatnik prowadzi ewidencję księgową w sposób wystarczająco szczegółowy do celów stosowania VAT oraz kontroli przez organ podatkowy. Taki zapis dyrektywy choć nie nakazuje wprost obowiązku prowadzenia ewidencji, to jednak daje państwom członkowskim prawo do jej wprowadzenia, pozostawiając tym...