Biuletyn VAT nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [8 / 22] >

Aktualności

1.1. Zgłoszenia aktualizacyjne NIP na portalu podatkowym

Od 1 czerwca 2017 r. szersza grupa podmiotów ma możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgłoszeń aktualizacyjnych oraz wniosków o wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP. Zmiana ta ułatwi dokonywanie czynności polegających na informowaniu naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz występowaniu z wnioskiem o uzyskanie wymienionych zaświadczeń i informacji. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania...