Biuletyn VAT nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [2 / 24] >

O tym musisz wiedzieć

Nowe zasady wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne

1 czerwca 2017 r. zmienił się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych. Podatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją, wniesie skargę od razu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego, m.in. dotyczące zaskarżania interpretacji indywidualnych. O ich wydanie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) mogą zwracać się osoby mające wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą powodować konsekwencje podatkowe. Od wydanej interpretacji nie przysługuje...