Biuletyn VAT nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [2 / 24] >

O tym musisz wiedzieć

Nowe zasady wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne

1 czerwca 2017 r. zmienił się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych. Podatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją, wniesie skargę od razu do wojewódzkiego sądu administracyjnego.