Biuletyn VAT nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [17 / 24] >

Transakcje krajowe

Co powinna zawierać nazwa towaru lub usługi na paragonie

Jednym z elementów, jakie musi zawierać paragon wystawiany przez podatnika rejestrującego obrót w kasie fiskalnej, jest nazwa towaru lub usługi. Żaden z przepisów ustawy o VAT ani rozporządzeń wykonawczych nie wyjaśnia jednak, co w praktyce taka nazwa powinna zawierać. Jest to przedmiot licznych sporów między podatnikami a organami podatkowymi. Nie można posługiwać się nazwami grup towarów czy zbyt ogólnymi nazwami wykonywanych usług.