Biuletyn VAT nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [4 / 24] >

O tym musisz wiedzieć

Czy od 1 stycznia 2018 r. trzeba będzie kupić nową kasę fiskalną

W Ministerstwie Rozwoju i Finansów zostały wznowione prace dotyczące wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących umożliwiających emisję dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej i papierowej. Ma to ułatwić organom podatkowym dostęp do tych dokumentów. Nowe kasy będą dostępne od 1 stycznia 2018 r. Nie oznacza to obowiązku wymiany kasy. Potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar wydane na podstawie obecnych przepisów zachowają ważność do czasu, na jaki zostały wydane.