Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [22 / 29] >

Transakcje zagraniczne

Jak rozliczać poszczególne dostawy w transakcji łańcuchowej

Mianem transakcji łańcuchowej określa się taki rodzaj transakcji, w której uczestniczą co najmniej trzy podmioty i przebiega ona w ten sposób, że towar jest wysyłany od pierwszego dostawcy do ostatniego nabywcy. Pomimo tego, że towar faktycznie został wydany tylko raz, pomiędzy pierwszym i ostatnim podmiotem w łańcuchu dostaw, każdy z uczestników transakcji łańcuchowej (z wyjątkiem nabywcy towaru) rozpoznaje u siebie dostawę towaru. Ze względu na to, że w łańcuchu dostaw następuje jedno przemieszczenie towarów, tylko jedna dostawa może być tzw. dostawą ruchomą, rozliczaną jako ekport towarów lub WDT, gdy towar jest przemieszczany między różnymi krajami.