Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [17 / 30] >

Transakcje krajowe

Czy kwotę otrzymanej zaliczki lub sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem wliczamy do limitu zwolnienia podmiotowego

PROBLEM Od 1 kwietnia 2017 r. rozpocząłem działalność gospodarczą. Wykonuję usługi budowlane. Korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót. Otrzymałem zaliczki od kontrahentów. Będę wystawiał również faktury objęte odwrotnym obciążeniem. Czy kwoty te wpływają na wysokość limitu zwolnienia podmiotowego? RADA Tak, kwoty te należy uwzględnić, obliczając limit zwolnienia podmiotowego w momencie powstania obowiązku podatkowego. Dlatego zaliczki wliczamy w momencie ich otrzymania, natomiast faktury dokumentujące wykonanie usługi objętej odwrotnym obciążeniem - w momencie wystawienia faktury, ale nie później niż...