Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń

Ustalanie daty powstania obowiązku podatkowego – przegląd interpretacji i orzeczeń

Deweloperzy 1. Czy obowiązek podatkowy z tytułu dostawy nieruchomości powstaje w momencie podpisania aktu notarialnego Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy nieruchomości powstaje w momencie podpisania aktu notarialnego, jeżeli wcześniej nie doszło do jej wydania nabywcy. W piśmie z 30 maja 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.95.2017.1.BW) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że: W prowadzonej działalności, Wnioskodawca dokonywać będzie dostaw lokali mieszkalnych na rzecz ich bezpośrednich odbiorców - zasadniczo, odbiorcami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Dostawa lokali następować będzie zgodnie z regulacjami...