Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [22 / 30] >

Transakcje zagraniczne

Czy można odliczyć VAT z dokumentu SAD zawierającego błąd w nazwie eksportera

Problem Czy jest możliwe odliczenie VAT od importu towarów z dokumentu celnego zawierającego błędy? Dokonaliśmy importu towarów od kontrahenta z Tajlandii. Na dokumencie SAD pojawił się błąd w nazwie eksportera. Pomyłka została zgłoszona agencji celnej, która jest naszym przedstawicielem. Czekamy obecnie na sprostowanie. Kwota należności za towar oraz VAT jest prawidłowa. Czy mamy prawo do odliczenia VAT w deklaracji składanej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego importu? Czy musimy czekać z odliczeniem do czasu otrzymania poprawionego...