Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [13 / 30] >

Transakcje krajowe

W jakiej wysokości można odliczyć VAT z tytułu zakupu samochodu sfinansowanego częściowo dotacją

Problem Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT otrzymał dotację, z której częściowo sfinansuje zakup samochodu. W jakiej wysokości przedsiębiorca może odliczyć VAT z tego tytułu? Rada Przedsiębiorca będzie miał prawo do odliczenia VAT od nabycia tego samochodu w pełnej wysokości, jeśli samochód ten będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności lub spełnia warunki techniczne. W przeciwnym razie przedsiębiorca będzie uprawniony do odliczenia VAT w wysokości 50% podatku. Okoliczność, że zakup samochodu zostanie sfinansowany częściowo ze środków otrzymanych jako dotacja, nie wpływa na...