Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [13 / 29] >

Transakcje krajowe

Czy i w jakiej wysokości przysługuje odliczenie VAT od wydatków związanych ze sprzedażą samochodu firmowego

Problem Firma prowadząca działalność mieszaną sprzedaje swoje samochody, w tym samochody osobowe. Czy firmie przysługuje prawo do odliczenia w całości VAT od zakupów związanych ze sprzedażą samochodów, np. kosztów ogłoszeń, przetargu czy wyceny rzeczoznawcy? Rada Firma jest uprawniona do odliczenia w całości podatku od