Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [15 / 30] >

Transakcje krajowe

Czy naliczać VAT z tytułu obciążania najemców lokali użytkowych kosztami opłaty śmieciowej

Problem Postępując zgodnie z treścią zawartych umów, gmina obciąża najemców lokali użytkowych kosztami opłaty śmieciowej. Czy z tego tytułu powinna naliczać VAT według stawki właściwej dla najmu? Rada Koszty opłaty śmieciowej, którymi gmina obciąża najemców, stanowią element podstawy opodatkowania świadczonych przez gminę usług najmu. W konsekwencji z tytułu obciążania najemców kosztami tej opłaty gmina powinna naliczać VAT według właściwej dla wynajmu lokali użytkowych stawki 23%. Uzasadnienie Podstawą opodatkowania VAT jest, co do zasady, wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy...