Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [24 / 29] >

Transakcje zagraniczne

Czy usługi montażu mebli świadczone dla zagranicznych podatników podlegają odwrotnemu opodatkowaniu

Problem Polski podatnik zamierza zawrzeć z niemieckim kontrahentem umowę o świadczenie usług montażu mebli. Czy podatnik powinien dokumentować świadczenie tych usług fakturami z wyrazami „odwrotne obciążenie”? Rada Tak, świadczenie usług montażu mebli, o których mowa w pytaniu, należy dokumentować fakturami z wyrazami