Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [25 / 30] >

Transakcje zagraniczne

Czy usługi montażu mebli świadczone dla zagranicznych podatników podlegają odwrotnemu opodatkowaniu

Problem Polski podatnik zamierza zawrzeć z niemieckim kontrahentem umowę o świadczenie usług montażu mebli. Czy podatnik powinien dokumentować świadczenie tych usług fakturami z wyrazami "odwrotne obciążenie"? Rada Tak, świadczenie usług montażu mebli, o których mowa w pytaniu, należy dokumentować fakturami z wyrazami "odwrotne obciążenie", jeżeli miejsce świadczenia tych usług znajduje się na terytorium Niemiec. Szczegóły w uzasadnieniu. Uzasadnienie Opodatkowaniu VAT w Polsce podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Oznacza...