Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [3 / 29] >

O tym musisz wiedzieć

MF konsultuje listę przesłanek należytej staranności w VAT

Z komunikatu MF wynika, że planuje opracowanie listy przesłanek należytej staranności w VAT. Podatnik, który będzie sprawdzał kontrahenta zgodnie z przedstawioną listą nie będzie narażony na ryzyko zakwestionowania prawa do odliczenia VAT przez organy podatkowe.