Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [3 / 30] >

O tym musisz wiedzieć

MF konsultuje listę przesłanek należytej staranności w VAT

Z komunikatu MF wynika, że planuje opracowanie listy przesłanek należytej staranności w VAT. Podatnik, który będzie sprawdzał kontrahenta zgodnie z przedstawioną listą nie będzie narażony na ryzyko zakwestionowania prawa do odliczenia VAT przez organy podatkowe. Ministerstwo Finansów w dalszym ciągu nie przestaje szukać nowych rozwiązań prawnych, które miałyby ograniczyć niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści. Dotyczy to przede wszystkim uszczuplania należności budżetu państwa poprzez wyłudzanie nienależnego zwrotu tego podatku lub nieodprowadzanie należności podatkowych z...