Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [4 / 29] >

O tym musisz wiedzieć

MF zapowiada obowiązkowe kontrole przewożonych olejów smarowych

W związku z licznymi próbami omijania przez przewoźników i właścicieli przewożonych olejów smarowych obowiązku prawidłowego oznakowania przewożonych materiałów niebezpiecznych będą kontrole i pobierane próby oleju smarowego do badań laboratoryjnych. Pozwoli to na jednoznaczną identyfikację przewożonego towaru – określenie wszelkich niezbędnych parametrów fizykochemicznych i właściwej klasyfikacji towarowej dla potrzeb bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych ADR oraz prawidłowej klasyfikacji CN dla celów fiskalnych.