Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [8 / 30] >

O to pytają księgowi

Czy firma budowlana objęta odwrotnym obciążeniem może liczyć na szybszy zwrot VAT?

Jesteśmy małą firmą budowlaną objętą odwrotnym obciążeniem. Czy ze względu na możliwość utraty płynności finansowej możemy liczyć na szybszy zwrot podatku? Minister Finansów wysłał do urzędów skarbowych pismo, w którym zalecił dokonywanie zwrotu VAT w terminie 15 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Z przywileju tego mogą skorzystać tylko firmy budowalne objęte odwrotnym obciążeniem, przy założeniu, że mają one status mikroprzedsiębiorców. Warto pamiętać, że zalecenie ministra nie oznacza, iż takie firmy w każdym przypadku dostaną wcześniej zwrot podatku. Organy skarbowe...